Historia

Wydawnictwa MOST

MOST powstał w środowisku podziemnego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, początkowo jako magazyn „Wolne Pismo MOST”, poruszający tematy ze sfery polityki i kultury.

Pismo  zostało nagrodzone przez Dziennikarzy Niezależnych w 1987 roku.

Wydawnictwo MOST wydawało książki i broszury zwłaszcza dotyczące historii XX wieku, w tak zwanym drugim obiegu  (w oficjalnym obiegu wydawniczym były zakazane). MOST skupił wokół siebie pisarzy, dziennikarzy, publicystów   i reporterów. Łącznie, pod znakiem podziemnego Wydawnictwa MOST ukazało się ponad 80 książek, broszur i periodyków, w tym edycje paryskiego „Kontaktu” i berlińskiego ,,Poglądu” oraz  „Warszawskie Zeszyty Historyczne”.

Wiele pozycji książkowych Wydawnictwa MOST ukazało się na Zachodzie nakładem takich oficyn emigracyjnych, jak paryski Instytut Literacki i „Editions – Spotkania”, londyński „Aneks”. Wśród nich między innymi książka „Komedianci. Rzecz o bojkocie”, wyróżniona w 1988 roku Nagrodą Komitetu Kultury Niezależnej ,,Solidarności”. W 1989 roku Wydawnictwo MOST zostało włączone do Funduszu Wydawnictw Niezależnych (fundusz był umową między wszystkimi najważniejszymi wydawnictwami podziemnymi).

Od wiosny 1990 roku wydawnictwo – po odzyskaniu Niepodległości – podjęło działalność oficjalną, zachowując swój dotychczasowy profil, poszerzony o książki z dziedziny literatury pięknej i poezji.

 

0
lat działalności
0
ponad książek, broszur i periodyków w ramach podziemnego wydawnictwa

Najważniejsze daty:

powstanie magazynu „Wolne Pismo MOST

Wolne Pismo MOST” wyróżnione Nagrodą Dziennikarzy Niezależnych

Książka „Komedianci. Rzecz o bojkocie”, wyróżniona w 1988 roku Nagrodą Komitetu Kultury Niezależnej ,,Solidarności”

Wydawnictwo MOST przystępuje do Funduszu Wydawnictw Niezależnych
Nagroda Fundacji Polcul  za udział w rozwoju niezależnej kultury polskiej

Nagroda (kolejna) Fundacji Polcul  za udział w rozwoju niezależnej kultury polskiej
Wydawnictwo podejmuje działalność oficjalną                                   

 Odznaka Zasłużony Działacz Kultury

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Wolności i Solidarności
oraz Odznaka Za zasługi dla Niepodległości

Most posiada w swoim profilu wydawniczym oferty współczesnej literatury pięknej, książki historyczne oraz poezję.